Všeobecné obchodní podmínky

Online vzdělávací program
Pěstuj život: kariéra, partnerství a rodina
- všeobecné obchodní podmínky

 

1) Obecná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej webináře Pěstuj život: kariéra, partnerství a rodina. Prodávajícím je společnost MANOFI, která zajišťuje organizační, technickou a komunikační stránku webináře Pěstuj život: kariéra, partnerství a rodina pro paní Evu Joachimovou, která v něm vystupuje jako lektorka.

MANOFI, s.r.o.
V Zahrádkách 471
252 66 Libčice nad Vltavou
IČ: 29266483
DIČ: CZ29266483

Smlouva se s kupujícím uzavírá přes rozhraní webových stránek www.pestujzivotwebinar.cz. Kupující může být fyzická či právnická osoba, která uhradila kupní cenu on-line produktu. Tyto obchodní podmínky podrobněji vymezují a upřesňují práva i povinnosti obou kupních stran.

2) Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Předmětem služby je umožnění přístupu do online vzdělávacího programu Pěstuj život: kariéra, partnerství a rodina. Informace o kurzu včetně jeho náplně a kupní ceny najdete na webu www.pestujzivotwebinar.cz. Cenu rovněž uvádíme v objednávkovém formuláři. Prodávající si vyhrazuje právo kupní cenu upravit, konkrétní nabídka zůstává v platnosti po dobu, kdy je uvedena na webu www.pestujzivotwebinar.cz.

Každá učiněná objednávka je závazná, smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká jejím odesláním. Podáním objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Potvrzuje také, že veškeré jím uvedené osobní údaje jsou správné a pravdivé a že souhlasí s jejich využitím pro potřeby online vzdělávacího programu Pěstuj život: kariéra, partnerství a rodina. Pro jakékoliv dodatečné změny údajů nás prosím kontaktujte na e-mailu webinar@pestujzivot.cz.

Odesláním objednávky vzniká prodávajícím povinnost poskytnout kupujícímu přístup do členské sekce programu (přístupové jméno a heslo). Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu, potvrzení objednávky a podklady pro platbu obdrží obratem e-mailem.

3) Cena, způsob úhrady, způsob dodání přístupových údajů
Informace o kurzu včetně jeho náplně a ceny kupující nalezne na webu www.pestujzivotwebinar.cz. Cenu online vzdělávacího programu uhradí převodem na bankovní účet uvedený v e-mailu potvrzujícím objednávku. Doba splatnosti je 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud se kupující s prodávajícím nedomluví jinak. Při platbě je nutné uvést přidělený variabilní symbol.

Po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího má tento povinnost nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak, zaslat kupujícímu na e-mail uvedený v objednávce přístupové údaje ke členské sekci online vzdělávacího programu (přístupové jméno a heslo).

4) Zabezpečení přístupu do programu a ochrana autorských práv
Přístupové údaje do programu Pěstuj život: kariéra, partnerství a rodina, které od nás obdržíte, jsou určené pouze pro vaši osobní potřebu a je zakázáno poskytovat je třetím osobám. Pokud by se tak stalo, má prodejce právo odstoupit od kupní smlouvy, deaktivovat kupujícímu vstup do online programu a vymáhat ušlý zisk či případnou vzniklou škodu.

Kupující také nesmí stahovat materiály z programu na svůj pevný disk či jiné offline či online úložiště či zařízení ani pořizovat jakékoliv jejich kopie. Kupující má rovněž povinnost zabránit, aby došlo ke zneužití jeho přístupových údajů třetími osobami. Prodávající v tomto ohledu nenese žádnou zodpovědnost.

Materiály z online vzdělávacího programu podléhají právní ochraně vycházející z autorského práva. Je zakázáno jakékoliv jejich šíření či poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Za případné škody vzniklé touto cestou odpovídá kupující.

5) Odstoupení od smlouvy
Pokud nebudete s online programem Pěstuj život: kariéra, partnerství a rodina spokojení, můžete do 30 dnů od zaslání přístupových údajů odstoupit od smlouvy, a to bez udání důvodu. Pro odstoupení v této lhůtě nám zašlete e-mail na webinar@pestujzivot.cz. Neprodleně deaktivujeme vaše přístupové údaje a do 7 dnů vám vrátíme peníze na uvedený účet. Tento způsob řešení se nevztahuje na reklamace programu.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud ji druhá strana poruší závažným způsobem (neuhrazení kupní ceny, porušení autorských práv, zneužití poskytnutých informací).

6) Vadné plnění a reklamace
Kupujícím ručíme, že náš produkt nemá žádné vady. Případné vadné plnění zákazník uplatňuje bez zbytečného odkladu nejpozději do dvou let od zaslání přístupových údajů do členské sekce online vzdělávacího programu.

Pokud si přejete program reklamovat, kontaktujte nás na e-mailu: webinar@pestujzivot.cz. Zároveň doložte doklad o koupi a popis závady. O dalším postupu vás budeme informovat e-mailem, reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu do 30 dnů od data jejího uplatnění (pokud se s kupujícím nedomluvíme na delší lhůtě).

Prodávající nenese zodpovědnost za závady související s pomalým internetovým připojením, nedostatečným softwarovým vybavením nutným pro spuštění materiálů z programu či neaktualizovaným internetovým prohlížečem zákazníka. V případě výpadku serveru nemá kupující žádný nárok na kompenzaci či vrácení kupní ceny programu. Prodávající je povinen zajistit co nejrychlejší zprovoznění serveru.

Online program Pěstuj život: kariéra, partnerství a rodina obsahuje pouze obecná doporučení, návody a rady. I když vychází z nejlepších zkušeností a vědomostí lektorky, vzhledem k množství okolností, které souvisí s každým jednotlivým případem, prodávající nenese žádnou zodpovědnost za úspěch či neúspěch zákazníka při uplatňování poskytnutých rad a návodů v praxi.

7) Garance vrácení peněz
Pokud s programem Pěstuj život: kariéra, partnerství a rodina nebudete spokojení, garantujeme vám možnost odstoupit od smlouvy do 30 dnů od zaslání přístupových údajů. Pro odstoupení smlouvy nás kontaktujte na e-mailu webinar@pestujzivot.cz. Peníze vám vrátíme převodem na uvedený účet a neprodleně deaktivujeme vaše přístupové údaje do členské sekce programu.

8) Ochrana osobních údajů
Osobní údaje kupujících zpracováváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující dává uvedením svých osobních údajů v objednávce online programu souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Pokud si ho přeje zrušit, využije odkaz, který najde v patičce každého e-mailu.

Zaručujeme, že osobní údaje kupujícího využijeme pouze pro naše interní potřeby, nepředáme je třetím osobám a přijímáme opatření, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Pokud chce kupující vědět, jaká data o něm uchováváme, může kdykoli napsat na výše uvedený e-mail. Na požádání je také upravíme.

Pokud navštívíte www.pestujzivotwebinar.cz (případně www.pestujzivot.cz nebo www.pestujzdravi.cz), automaticky zaznamenáme vaši IP adresu, stránky, které u nás navštívíte, datum a délku vašeho pobytu. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, při stažení některých materiálů nebo při uzavření kupní smlouvy.

Naše weby pracují s cookies, na základě jejichž výsledků je dále upravujeme a vylepšujeme. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

9) Závěrečná ustanovení a kontakt
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá jejich nová verze je dostupná na webových stránkách www.pestujzivotwebinar.cz, www.pestujzivot.cz a www.pestujzdravi.cz.

Jakékoliv připomínky či stížnosti nám prosím zašlete na e-mail: webinar@pestujzivot.cz

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 10. 2015