Podrobný program všech 3 cyklů

Jak bude postupně probíhat 9 tříhodinových webinářů a co z nich budete mít...

Cesta ke kariéře s partnerstvím i rodinou?

Struktura webinářů

Abyste si odnesli trvalejší vědomosti i praktické zkušenosti, mají webináře vždy trvající 3 hodiny tuto strukturu:

  1. Výklad navazující na úvodní krátké video, který každou oblast života uvozuje ve vztahu k Prostoru, Člověku i Času. Důležité je rozšířit si vnímání směrem ke všem těmto "3 Hercům" v každém sektoru.
  2. Praktické příklady, které napomáhají pochopení toho, co se děje, když v konkrétní oblasti spojené s kariérou, partnerstvím a rodinou věci nefungovaly, či nefungují a jak to lze vyřešit.
  3. Široký prostor pro otázky a odpovědi, včetně toho, že i otázky k tématu, které nebude čas odpovědět ústně, budou odpovězeny písemně.  

Další náležitosti:

  1. K dispozici před webinářem bude vždy i písemný podklad k zamyšlení a praktická část s úkoly po jeho skončení.
  2. Všechny webináře je možné shlédnout i ze záznamu kdykoli v budoucnu!
  3. Mezi 3 cykly o 3 dílech jsou navíc záměrně třítýdenní pauzy, abyste si mohli informace utřídit, případně zpracovat "domácí úkoly" 🙂 a dodívat se na to, co jste nestihli.