Podrobný program všech 3 cyklů

Jak bude postupně probíhat 9 tříhodinových webinářů a co z nich budete mít...

Cesta ke kariéře s partnerstvím i rodinou?

Struktura webinářů

Abyste si odnesli trvalejší vědomosti i praktické zkušenosti, mají webináře vždy trvající 3 hodiny tuto strukturu:

  1. Výklad navazující na úvodní krátké video, který každou oblast života uvozuje ve vztahu k Prostoru, Člověku i Času. Důležité je rozšířit si vnímání směrem ke všem těmto "3 Hercům", jak Prostor, Člověka a Čas nazývali ve staré Číně, v každém sektoru.
  2. Praktické příklady, které napomáhají pochopení toho, co se děje, když v konkrétní oblasti spojené s kariérou, partnerstvím a rodinou věci nefungovaly, či nefungují a jak to lze vyřešit.
  3. Široký prostor pro otázky a odpovědi, včetně toho, že i otázky k tématu, které nebude čas odpovědět ústně, budou odpovězeny písemně.