Rodina: děti, rodiče, prarodiče a tradice

3. díl 3 hodinových webinářů s Evou Joachimovou ve čtvrtek 12. listopadu
od 20:00 nebo kdykoli potom ze záznamu 🙂

Širší rodina znamená celý rod

Když si vezmeme někoho za manžela či manželku, často nás překvapí, že jsme si s ním nebo s ní takříkajíc vzali "celý jejich rod". S tím bývají spojeny často komplikace vyjádřené nejen v bezpočtu vtipů o tchýních 🙂 .

Proto na závěr prvního cyklu vedle tradičního vnímání sektoru 3 v rámci Prostoru, Člověka i Času otevřeme otázku mezigenerační komunikace. Díky tomu, že budou mít všichni účastníci k dispozici Cestu bílého jeřába za poznáním času člověka, mohou se do hloubky seznámit s náležitostmi fungování lidí v každém věku.

Ve webináři si budeme moci lépe na příkladech vysvětlit, proč na sebe lidé různého věku narážejí v rodině i práci a jak se k tomu postavit.

Do tématu rodiny spadá samozřejmě komunikace nejen s rodiči, ale i s dětmi. Řekneme si, proč se vyplatí při jejich výchově udržovat určité rituály a přenášet či obnovovat rodinné tradice. Dětem se bude částečně věnovat také webinář č. 7.

Součástí budou podkladový materiál na zamyšlení, případy z praxe a praktické úkoly.