Hojnost a vize: v kariéře, partnerství i rodině

4. díl 3 hodinových webinářů s Evou Joachimovou ve čtvrtek 3. prosince od 20:00 
nebo kdykoli potom ze záznamu 🙂

Znamenají pro Vás hojnost a bohatství "jenom peníze"?

Úspěch v kariéře vyjádřený penězi, finanční atraktivita pro druhého či nutnost zaopatření rozrůstající se rodiny. To jsou všechno otázky, které si spojují lidé s hojností. Přesto je původní význam sektoru 4 v tomto ohledu nepřesně posunován.

Náplní tohoto webináře bude vnímání Prostoru, Člověka i Času v rámci bohatství příležitostí, setkávání s ostatními lidmi a sdílení krás života. Také to, jak může přílišné zaměření na jednu oblast života představovanou právě materiálním úspěchem velice lehce "vyhodit z rovnováhy" další oblasti a co si musí člověk, který se vydá touto cestou, v životě odepřít.

Samozřejmě, že si uvedeme i různé tipy, jak lépe nakládat s energií peněz. Díky nim upřesníme i řadu "zaručeně fungujících" fabulací, které kolují po internetu. Je ale dobré vědět, že peníze jako takové jsou spojeny více se sektorem 6 a že se na ně podíváme ještě z jiného úhlu pohledu v 6. díle.

Součástí budou podkladový materiál na zamyšlení, případy z praxe a praktické úkoly.